ים לא מוכר

ספר ביכוריה של המשוררת הוא תהיה נמשכת על אודות חוויית הגלות
₪ 54.00
₪ 30.00