מראשית

שלוש מסות על שירה עברית ילידית
יצרן: חנן חבר
משלוח חינם
₪ 60.00
₪ 45.00

בספר מראשית עוקב חנן חבר אחר המאמצים שהשקיעה השירה הילידית בהתגברות על המכשולים העולים מהסתירה הפנימית שבלב השירה המקומית, המבליטה את הקשר הקולוניאלי הארצישראלי והישראלי למרחב בעודה טוענת לקשר טבעי ובלתי אמצעי עם המקום. אל מול הסיפור הכרונולוגי של התפתחות השירה ברצף אחדותי, שהשירה הילידית היא אבן יסוד בה, מציע חֶבר לחשוף את האנרגיה המושקעת באשליית הרצף האחדותי של תרבות שהיא בו זמנית המשך של ילידות קדומה, שבר חריף מן העבר וייצור של ילידות חדשה במקום הילידי החדש.