הכול הולך

לראשונה מובאים בזה בכתב ידו של אמיר גלבע שירי ספרו האחרון כתובים במלואם וכסדרם, בציון מועדי כתיבתם, וברישום הארות והערות, ככתבם ביד המשורר.
יצרן: אמיר גלבע
משלוח חינם
₪ 94.00
₪ 50.00