פיליפ רוזנאו

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

לבוא חשבון

לבוא חשבון, ספר שיריו השלישי של פיליפ רוזנאו בא חשבון נוקב עם הזמן האישי היהודי והעולמי.
₪ 65.00 ₪ 30.00

ספני השפל

מבחר משירתו רבת הפנים של רוזנאו שנכתב בין השנים 1991 - 2007
₪ 65.00 ₪ 30.00