ז`ול לפורג

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

שירים

מאנגלית: אורי הולנדר
₪ 54.00 ₪ 40.00

שירים

במבחר זה כינס המשורר אורי ברנשטיין את מיטב יצירתו השירית של ייטס בשלושה שערים - שירים מוקדמים, שירים באמצע חייו, ושירים מאוחרים.
₪ 60.00 ₪ 30.00

שירים

מצרפתית: אורי ברנשטיין
₪ 70.00 ₪ 50.00