ויליאם בלייק

William Blake by Thomas Phillips.jpg

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

ירושלים: האצלתו של הענק אלביון

לראשונה בעברית, יצירתו המונומנטלית של ויליאם בלייק, מגדולי משורריה של אנגליה.. תרגומה של רות בלומרט מביא לקורא את ירושלים במלוא עוצמתו השירית
₪ 118.00 ₪ 90.00

נישואי העדן והשאול

מאנגלית: גיורא לשם
₪ 38.00