דורית מאירוביץ

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

הנוף הוא הנפש

מסות ומאמרים על משוררים ושירה פרי עטה של החוקרת דורית מאירוביץ. פתח דבר:מאיר ויזלטיר, דן מירון, רפי וייכרט, אחרית דבר: יהודית הנדל
₪ 84.00 ₪ 30.00